تشک طبی واقعی و استاندارد دارای لایه بندی اصولی و ضد باکتری است

تشک طبی استاندارد از لایه های مختلف تشکیل شده و متناسب با ورز و حالت جسمی فرد متفاوت است