جعبه اسباب بازی استاندارد برای کودک

جعبه اسباب بازی باید ترجیحاً بدون درب، یا با درب سبک با لولای غیر خطرناک و دارای روزنه هوا باشد