کرج – میدان توحید

نمایش روی نقشه گوگل

آدرس: ميدان توحيد - ابتدای بلوار بلال - نرسيده به شهرداری مرکز

تلفن: 026-32252944