یزد – بلوار جمهوری

نمایش روی نقشه گوگل

آدرس: بلوار جمهوری - بین خیابان سید جعفر و دروازه قرآن

تلفن: 035-35269030