شرایط دریافت نمایندگی بالسا

شرکت بالسا، از بین واجدین شرایط، در برخی از مراکز استان ها و شهرهای بزرگ با شرایط ذیل نمایندگی فعال میپذیرد

شرایط عمومی:

شرایط اختصاصی:

در صورت دارا بودن شرایط مورد اشاره، خواهشمند است در صورت تمایل با شماره 09120400133 تماس حاصل نمائید.