Sales Representative Application Form

در صورتیکه متقاضی اخذ نمایندگی از شرکت بالسا هستید، میتوانید جهت بررسی و ارزیابی ویژگی های موقعیتی، توانمندی ارائه محصول، داده های تیم اجرائی، حسن شهرت و امکانات و تجهیزات موجود، نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمائید و همکاران ما در امور نمایندگان، پس از بررسی داده های ارسال شده، در نخستین زمان ممکن با شما در ارتباط خواهند بود.

09120400133

Classic FurnitureForeign classic furnitureIranian sofa setOffice sofasIrainian children's roomForeign children's bedroomIrainian children's roomForeign children's bedroomIranian dining tableForeign dining table

RepresentationSales operations