• اگر ضربان قلب جنین شما بیشتر از ۱۴۰-۱۶۰ در هر دقیقه است، جنین شما دختر است.
• اگر در دوران بارداری فرزند خود را در قسمت بالایی شکم خود حس می کنید.
• حالت تهوع های شدید صبحگاهی. جنین دختر تهوع های شدیدتری را نسبت به جنین پسر ایجاد می کند.
• شکل شکمی شما نقش کلیدی در تشخیص جنسیت فرزندتان دارد.وقتی شما فرزندتان را در قسمت جلویی شکمتان حمل می کنید فرزند شما پسر است ولی زمانی که در قسمت یانی و داخلی آن را حمل می کنید جنین دختر است.
• تغییر اندازه سینه مادر در تشخیص جنسیت موثر است. اگر سینه سمت چپ مادر از سمت راست بزرگتر باشد جنین دختر است.
• یک حبه سیر بخورید! اگر بوی سیر را حس نکردید فرزند شما دختر است ولی اگر حس کردید از منافذ بدنتان بوی سیر خارج می شود فرزند شما پسر است.
• اگر بر جهت مشخصی از بدنتان می خوابید می تواند نشان دهنده جنسیت جنین باشد.خوابیدن مداوم بر سمت راست بدن نشان از فرند دختر است.
• اگر موهایتان کدر نازک و کم پشت شده است فرزندتان دختر است. در زمانی بارداری فرزند پسر موها درخشان و خوش حالت می شود.
• هر چه رنگ ادرار زرد تر باشد احتمال اینکه فرزند شما دختر باشد بالا می رود.
• هر په تمایل شما به مصرف شیرینی جات،بستنی و شکلات بیشتر یاشد فرزند شما دختر است ولی اگر به خوردن اسنک ها نمکی و پنیر ها تمایل دارید فرزند پسر دارید.
• اگر در طول بارداری زیبا سرحال و دلربا باقی ماندید فرند شما دختر است.