خدمات پس از فروش

واحد خدمات پس از فروش شرکت بالساچوب به منظور رعایت هرچه بهتر حقوق و بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان، سیستم مدیریت کیفیت را جهت رسیدگی به شکایات مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها طراحی و اسقرار بخشیده است

خدمات پس از فروش و رسیدگی به امور مشتریان
  • 021-76215565
  • 021-76212809
  • 021-76212810