فروشگاه های بالسا در سراسر کشور آماده خدمت رسانی به شما هستند

رفسنجان – بلوار امام رضا

نمایش روی نقشه گوگل

آدرس: بلوار امام رضا - نبش میدان آیت الله هاشمی رفسنجانی

تلفن: 034-34288881