بندرعباس – بلوار امام

شعبه بالسا در بندرعباس
آدرس : بندرعباس - بلوار امام خمینی - رو‌بروی پارک شهید دباغیان - جنب بیمه دانا
شماره ثابت : 07633344834
شماره موبایل : 09906326482