شعبه بالسا در اصفهان – خیابان میر فندرسکی

شعبه بالسا در اصفهان – خیابان میر فندرسکی

شعبه جدید بالسا در اصفهان – خیابان میر فندرسکی

شعبه خیابان توحید اصفهان به آدرس زیر منتقل شد:

اصفهان خیابان میر فندرسکی نرسیده به خیابان هفت دست

شماره تماس: 03136620727

شماره واتساپ: 09132274784

لوکیشن:

دومین شعبه بالسا در اصفهان نیز واقع در سیتی سنتر است.