رفسنجان – بلوار امام رضا

رفسنجان – بلوار امام رضا

رفسنجان – میدان آزادی (آیت الله رفسنجانی) – مبلمان کودک و‌ نوجوان خیام

شماره تماس: ۰۹۱۳۱۹۲۳۲۷۸

شریف ابادی