شعبه بالسا در تبریز – بلوار 29 بهمن

آدرس : تبریز - بلوار ۲۹ بهمن - نرسیده به سه راهی ولیعصر - جنب بانک تجارت
شماره ثابت : 04133272440
شماره موبایل : 09387414844