تهران – بازار مبل خلیج فارس 2

آدرس : چهار راه یافت آباد - بازار مبل خلیج فارس - طبقه سوم - واحد 68
شماره ثابت : 02166670389 و 02166670411