تهران – بازار مبل خلیج فارس

آدرس : چهار راه یافت آباد - بازار مبل خلیج فارس - طبقه دوم - واحد ۶۴
شماره ثابت : 02166675426 و 02166675427
شماره موبایل : 09369726700