جنگل به نام تو می‌روید
با هر خرید، یک درخت به نامتان می‌کاریم!
من بهارم تو زمین
من زمینم تو درخت
همه ی ما آگاهیم که حالِ طبیعت ایران خوب نیست
بعد از آگاهی، قدم دوم؛ عمل است. وقت آن است قدمی برای طبیعت ایران برداریم.
هرچند مجموعه ی بالسا برای تولید محصولات خود از چوب های وارداتی جنگل های صنعتی اروپا بهره می برد. اما نگاه دلسوزانه و عشق ما به طبیعت ایران، ما را بر آن داشته تا به سهم خود برای احیای عرصه های جنگلی ایران قدمی برداریم و امید داریم با پربارکردن کمربند سبز تهران اثری سبز به یادگار بگذاریم.
طی این مسیر سبز، بدون حمایت شما امکان پذیر نخواهد بود.
با عشق و احترام
بالسا
دوستدار محیط زیست
گالری تصاویر
تو را اگر نفسی ماند جُز که عشق مکار
پس از کاشت درخت به نام شما
تصویر درخت تان به همراه قاب کوچک شناسنامه درخت، برایتان ارسال می شود.