سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا

سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا
سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا

سرویس خواب نوجوان کلاسیک بلوط بالسا

سرویس خواب  نوجوان بلوط با طراحی چشم نواز خود تلفیقی از طبیعت زیبای زاگرس و شکوه هنر کلاسیک را به رخ می کشد.  سرویس بلوط حس تازگی طبیعت را به اتاق خواب جوان و نوجوان شما می آورد. منبت و خراطی زیبای الهام گرفته از این درخت با قدمت، فرزند شما را به جنگلی سرسبز و روح افزا می‌برد، جایی که تخیل او سبز می شود و قد می کشد.

چوب بلوط با چگالی بالا، بسیار مستحکم و در برابر قارچ‌ها و حشرات از مقاومت بالایی برخوردار است. بالسا با این چوب مرغوب، سرویس خوابی ماندگار را برای‌ فرزند شما طراحی کرده که حتما از استراحت در آن لذت خواهد برد.

اتاق خواب‌ فرزندتان را با گرمای چوب بلوط زیبا تر کنید.


ONLINE SHOP