سرویس خواب یک نفره بالسا مدل کارن

Karen-room-takht-&-drawer-&-miz-tahrir-P01
Karen-room-takht-&-drawer-&-miz-tahrir-P01
Karen-room-miz-tahrir-&-ketabkhune-P02
Karen-room-miz-tahrir-ghadimi-P01
Karen-room-miz-tahrir-ghadimi-P02
Karen-room-miz-tahrir-P01
Karen-room-miz-tahrir-P02
Karen-room-patakhti-P01
Karen-room-takht-&-drawer-&-miz-tahrir-P01
Karen-room-takht-&-miz-tahrir-&-drawer-P01
Karen-room-takht-&-miz-tahrir-&-komod-P01
Karen-room-takht-&-patakhti-P01
Karen-room-takht-100-P01
Karen-room-takht-P01
Karen-room-ayene-ghadi-P01
Karen-room-ketabkhune-P01
Karen-room-komod-2-darb-P01
Karen-room-komod-3-darb_P01
Karen-room-miz-tahrir-&-ketabkhune-P01

سرویس خواب یک نفره بالسا مدل کارن

سرویس خواب یک نفره کارن روح مدرن، ساده و شیک زندگی شهری را به اتاق خواب شما می‌آورد. این سرویس خواب، با طراحی مهندسی شده و ساخت بغل تخت منحنی یک تکه بسیار مقاوم است و با استفاده از ورق آنتیک قهوه ای (ام دی اف ۱۶ میل) بسیار جذاب جلوه می‌کند. رنگ کرم-قهوه ای این سرویس ترکیبی استادانه از گرمای طرح چوب در کنار سردی خنثی رنگ کرم است. بالشتک پشتی ساده سرویس تختخواب یک نفره کارن با پارچه ترک مرغوب آن بسیار راحت و زیبا است.
بعد از یک روز طولانی، استراحت در اتاقی با سرویس کارن التیام همه‌ی خستگی های شما است.


ONLINE SHOP