تهران – شریعتی

تهران – شریعتی

خیابان شریعتی – پائین تر از پل صدر – جنب پمپ بنزین

تلفن: 02122638190 / 02122638245