سرویس خواب دونفره روکو بالسا

سرویس خواب دونفره روکو بالسا
سرویس خواب دونفره روکو بالسا
سرویس خواب دونفره روکو بالسا
سرویس خواب دونفره روکو بالسا
سرویس خواب دونفره روکو بالسا
سرویس خواب دونفره روکو بالسا
سرویس خواب دونفره روکو بالسا
سرویس خواب دونفره روکو بالسا
سرویس خواب دونفره روکو بالسا
سرویس خواب دونفره روکو بالسا
سرویس خواب دونفره روکو بالسا
سرویس خواب دونفره روکو بالسا
سرویس خواب دونفره روکو بالسا
سرویس خواب دونفره روکو بالسا

سرویس خواب دونفره روکو بالسا

هر آنچه از یک سرویس خواب چوبی دست ساز می خواهید را  می‌توانید در روکو پیدا کنید. پشتی های لمسه دوزی شده و منبت های کار شده در چوب قسمتی از این هنر دست هستند. رنگ پارچه‌ی روکو در طیفی خنثی انتخاب شده و به شما امکان می‌دهد تا اتاق خود را به نحو دلخواه‌تان ست کنید. ترکیب رنگ طوسی با پتینه های ظریف که هنر دست هنرمندان بالسا است، بسیار چشم نواز بوده و چوب  مرغوب کار شده در سرویس روکو جلوه ای گرم به اتاق خواب‌تان می‌بخشد.


ONLINE SHOP